25. SO SÁNH KỆ SẮT V LỖ ĐỦ ỐC BÁT VÀ KỆ SẮT V LỖ KHÔNG ĐỦ ỐC BÁT

#TinTucSatVLoAnhKhoa #SoSánhKệSắtVLỗĐủỐcBátVàKệSắtVLỗKhôngĐủỐcBát Chất lượng vật tư làm kệ thì tham khảo link sauhttps://satvloanhkhoa.com/pages/6-nhan-dien-ke-sat-v-lo-da-nang-chat-luong/ Trong bài này chúng ta nói đến kết cấu lắp đặt, ưu/khuyết điểm của 2 loại kệ : 1. Kệ không đủ ốc bát : * Kết cấu : – Gồm mâm & sắt trụ liên kết với nhau bằng ốc & … Đọc tiếp 25. SO SÁNH KỆ SẮT V LỖ ĐỦ ỐC BÁT VÀ KỆ SẮT V LỖ KHÔNG ĐỦ ỐC BÁT