12. TRÌNH TỰ SẮP XẾP TÀI LIỆU LÊN KỆ SẮT V LỖ ĐA NĂNG

#TinTucSatVLoAnhKhoa #TrìnhTựSắpXếpTàiLiệuLênKệSắtVLỗĐaNăng 1. Lập danh sách danh mục tài liệu Bạn phải thống kê những thông tin về tài liệu như sau : Tên tài liệu, thời gian, thể loại, số lượng,.. càng chi tiết chúng ta càng dễ dàng hơn trong việc sắp xếp tài liệu một cách hợp lý trong khi lưu trữ. … Đọc tiếp 12. TRÌNH TỰ SẮP XẾP TÀI LIỆU LÊN KỆ SẮT V LỖ ĐA NĂNG