9. KỆ SẮT V LỖ (THÉP V LỖ) KHÔNG DÙNG ỐC BÁT

Dài 1m – Rộng 0.4m – Cao 1m – 4 tầng

– V 3.3cm x 3.3cm, dày 1.2mm, 1m : 4 cây x 30.000 = 120.000

– Mâm 40×100, dày 0.6mm, 2 sóng chịu lực : 4 cái x 121.000 = 484.000

– Bát nối chân trụ : không dùng, chỉ dùng nối chân trụ khi kệ cao hơn 1m

– Bean đỡ mâm dày 1.2mm : 11.2m x 24.000 = 269.000

(1 mâm có 2 bean dài 1m, 2 bean dài 0.4m. 1 tầng là 2.8m bean)

– Chân nhựa 4×4 : 8 cái x 2.500 = 20.000

Tổng chi phí vật tư : 893.000