4. KỆ SẮT V LỖ (THÉP V LỖ) GHÉP 4

Dài 4m – Rộng 0.6m – Cao 2.4m – 6 tầng

– V 4cm x 6cm, dày 2mm, 2.4m : 10 cây x 80.000 = 800.000

– Mâm 60×100, 2 sóng chịu lực : 24 cái x 170.000 = 4.080.000

– Bát : 120 cái x 1.000 = 120.000

(1 góc lắp 2 bát. Tổng 1 tầng là 20 bát.)

– Ốc 12mm : 288 con x 500 = 144.000

(4 góc bìa thì 1 góc 6 ốc, 4 góc giữa 1 góc 4 ốc. Tổng 1 tầng là 48 ốc)

– Ốc 20mm : 36 con x 1.000 = 36.000

(1 góc giữa lắp 1 ốc để nối “mâm – trụ – mâm”. Tổng 1 tầng là 6 ốc)

– Chân nhựa 4×6 : 10 cái x 2.500 = 25.000

Tổng chi phí vật tư : 5.205.000