3. KỆ SẮT V LỖ (THÉP V LỖ) GHÉP 3

Dài 3m – Rộng 0.6m – Cao 2.4m – 6 tầng

– V 4cm x 6cm, dày 2mm, 2.4m : 8 cây x 80.000 = 640.000

– Mâm 60×100, 2 sóng chịu lực : 18 cái x 170.000 = 3.060.000

– Bát : 96 cái x 1.000 = 96.000

(1 góc lắp 2 bát. Tổng 1 tầng là 16 bát.)

– Ốc 12mm : 240 con x 500 = 120.000

(4 góc bìa thì 1 góc 6 ốc, 4 góc giữa 1 góc 4 ốc. Tổng 1 tầng là 40 ốc)

– Ốc 20mm : 24 con x 1.000 = 24.000

(1 góc giữa lắp 1 ốc để nối “mâm – trụ – mâm”. Tổng 1 tầng là 4 ốc)

– Chân nhựa 4×6 : 8 cái x 2.500 = 20.000

Tổng chi phí vật tư : 3.960.000