2. KỆ SẮT V LỖ (THÉP V LỖ) GHÉP 2

Dài 2m – Rộng 0.6m – Cao 2m – 5 tầng

– V 4cm x 6cm, dày 2mm, 2m : 6 cây x 66.000 = 396.000

– Mâm 60×100, 2 sóng chịu lực : 10 cái x 170.000 = 1.700.000

– Bát : 60 cái x 1.000 = 60.000

(1 góc lắp 2 bát. Tổng 1 tầng là 12 bát)

– Ốc 12mm : 160 con x 500 = 80.000

(4 góc bìa thì 1 góc 6 ốc, 2 góc giữa 1 góc 4 ốc. Tổng 1 tầng là 32 ốc)

– Ốc 20mm : 10 con x 1.000 = 10.000

(1 góc giữa lắp 1 ốc để nối “mâm – trụ – mâm”. Tổng 1 tầng là 2 ốc)

– Chân nhựa 4×6 : 6 cái x 2.500 = 15.000

Tổng chi phí vật tư : 2.261.000