1. KỆ SẮT V LỖ (THÉP V LỖ) ĐƠN

Dài 0.8m – Rộng 0.4m – Cao 2m – 5 tầng

– V 3cm x 5cm, dày 1.5mm, 2m : 4 cây x 42.000 = 168.000

– Mâm 40×80, 1 sóng chịu lực : 5 cái x 90.000 = 450.000

– Bát : 40 cái x 1.000 = 40.000

(1 mâm lắp 8 bát)

– Ốc 12mm : 120 con x 500 = 60.000

(1 bát lắp 3 ốc)

– Chân nhựa 3×5 : 4 cái x 2.500 = 10.000

Tổng chi phí vật tư : 728.000