7. KỆ SẮT V LỖ (THÉP V LỖ) ĐÔI CÓ BÁNH XE

Dài 2.4m – Rộng 0.6m – Cao 1m – 3 tầng

– V 4cm x 6cm, dày 2mm : 11.6m x 33.000 = 383.000

(2.4m x 2 cây, 0.8m x 6 cây, 0.6m x 3 cây)

– Mâm 60×120, 2 sóng chịu lực : 9 cái x 200.000 = 1.800.000

– Bát : 50 cái x 1.000 = 48.000

(1 góc lắp 2 bát. Tổng 1 tầng là 12 bát. Tầng gắn bánh xe là 14 bát)

– Ốc 12mm : 134 con x 500 = 67.000

(4 góc bìa thì 1 góc 6 ốc, 2 góc giữa 1 góc 4 ốc. Tổng 1 tầng là 32 ốc. Tầng gắn bánh xe là 38 ốc)

– Ốc 20mm : 24 con x 1.000 = 24.000

(1 góc giữa lắp 1 ốc để nối “mâm – trụ – mâm”. Tổng 1 tầng là 2 ốc. Mỗi bánh xe là 3 ốc, tổng tầng gắn bánh xe là 18 ốc)

– Bánh xe 12cm : 1.5 bộ x 280.000 = 420.000

(1 bộ gồm 4 bánh xe)

Tổng chi phí vật tư : 2.742.000