KỆ SẮT V LỖ (THÉP V LỖ) ĐA NĂNG MẪU

(HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH CHI PHÍ VẬT TƯ CHO 1 KỆ SẮT V LỖ (THÉP V LỖ) ĐA NĂNG)

* Chí phí áp dụng theo bảng giá 01/01/2020

* Vật tư trình bày dưới đây là tính theo mẫu kệ trong hình, Quý khách có thể thay đổi tùy theo ý muốn của mình.

* Giá vật tư thì Quý khách xem theo bảng giá hiện hành.

* Giá các kệ mẫu dưới đây chỉ là giá vật tư, chưa bao gồm vận chuyển, lắp đặt, hóa đơn. Để có báo giá chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ Sắt V lỗ Anh Khoa (Kệ sắt V lỗ Anh Khoa)


1. KỆ SẮT V LỖ (THÉP V LỖ) ĐƠN

Dài 0.8m – Rộng 0.4m – Cao 2m – 5 tầng

– V 3cm x 5cm, dày 1.5mm, 2m : 4 cây x 42.000 = 168.000

– Mâm 40×80, dày 0.8m : 5 cái x 90.000 = 450.000

– Bát : 40 cái x 1.000 = 40.000

(1 mâm lắp 8 bát)

– Ốc 12mm : 120 con x 500 = 60.000

(1 bát lắp 3 ốc)

– Chân nhựa 3×5 : 4 cái x 2.500 = 10.000

Tổng chi phí vật tư : 728.000


2. KỆ SẮT V LỖ (THÉP V LỖ) GHÉP

Dài 2m – Rộng 0.6m – Cao 2m – 5 tầng

– V 4cm x 6cm, dày 2mm, 2m : 6 cây x 66.000 = 396.000

– Mâm 60×100, dày 0.8m, 2 sóng : 10 cái x 170.000 = 1.700.000

– Bát : 60 cái x 1.000 = 60.000

(1 góc lắp 2 bát. Tổng 1 tầng là 12 bát)

– Ốc 12mm : 160 con x 500 = 80.000

(4 góc bìa thì 1 góc 6 ốc, 2 góc giữa 1 góc 4 ốc. Tổng 1 tầng là 32 ốc)

– Ốc 20mm : 10 con x 1.000 = 10.000

(1 góc giữa lắp 1 ốc để nối “mâm – trụ – mâm”. Tổng 1 tầng là 2 ốc)

– Chân nhựa 4×6 : 6 cái x 2.500 = 15.000

Tổng chi phí vật tư : 2.261.000


3. KỆ SẮT V LỖ (THÉP V LỖ) GHÉP

Dài 3m – Rộng 0.6m – Cao 2.4m – 6 tầng

– V 4cm x 6cm, dày 2mm, 2.4m : 8 cây x 80.000 = 640.000

– Mâm 60×100, dày 0.8m, 2 sóng : 18 cái x 170.000 = 3.060.000

– Bát : 96 cái x 1.000 = 96.000

(1 góc lắp 2 bát. Tổng 1 tầng là 16 bát.)

– Ốc 12mm : 240 con x 500 = 120.000

(4 góc bìa thì 1 góc 6 ốc, 4 góc giữa 1 góc 4 ốc. Tổng 1 tầng là 40 ốc)

– Ốc 20mm : 24 con x 1.000 = 24.000

(1 góc giữa lắp 1 ốc để nối “mâm – trụ – mâm”. Tổng 1 tầng là 4 ốc)

– Chân nhựa 4×6 : 8 cái x 2.500 = 20.000

Tổng chi phí vật tư : 3.960.000


4. KỆ SẮT V LỖ (THÉP V LỖ) GHÉP

Dài 4m – Rộng 0.6m – Cao 2.4m – 6 tầng

– V 4cm x 6cm, dày 2mm, 2.4m : 10 cây x 80.000 = 800.000

– Mâm 60×100, dày 0.8m, 2 sóng : 24 cái x 170.000 = 4.080.000

– Bát : 120 cái x 1.000 = 120.000

(1 góc lắp 2 bát. Tổng 1 tầng là 20 bát.)

– Ốc 12mm : 288 con x 500 = 144.000

(4 góc bìa thì 1 góc 6 ốc, 4 góc giữa 1 góc 4 ốc. Tổng 1 tầng là 48 ốc)

– Ốc 20mm : 36 con x 1.000 = 36.000

(1 góc giữa lắp 1 ốc để nối “mâm – trụ – mâm”. Tổng 1 tầng là 6 ốc)

– Chân nhựa 4×6 : 10 cái x 2.500 = 25.000

Tổng chi phí vật tư : 5.205.000


5. KHUNG SẮT V LỖ (THÉP V LỖ) ĐƠN

Dài 1m – Rộng 0.5m – Cao 2.4m – 5 tầng

– V 3cm x 5cm, dày 1.5mm : 27.6m x 21.000 = 580.000

(2.4m x 4 cây, 1m x 10 cây, 0.5m x 15 cây)

– Bát : 60 cái x 1.000 = 60.000

(1 góc lắp 3 bát)

– Ốc 12mm : 190 con x 500 = 95.000

(1 tầng 12 bát là 36 ốc, thêm 2 ốc cho cây giữa. Tổng 1 tầng là 38 ốc)

– Chân nhựa 3×5 : 4 cái x 2.500 = 10.000

Tổng chi phí vật tư : 745.000


6. KHUNG SẮT V LỖ (THÉP V LỖ) ĐÔI

Dài 3m – Rộng 1m – Cao 2.4m – 3 tầng

– V 4cm x 8cm, dày 2.2mm : 50.4m x 50.000 = 2.520.000

(3m x 9 cây, 2.4m x 6 cây, 1m x 9 cây)

– Bát : 54 cái x 1.000 = 54.000

(1 góc lắp 3 bát)

– Ốc 20mm : 117 con x 500 = 59.000

(1 tầng 12 bát là 36 ốc, thêm 3 ốc cho cây giữa. Tổng 1 tầng là 39 ốc)

– Chân nhựa 4×8 (V 4×8 không có chân nhựa)

Tổng chi phí vật tư : 2.633.000


7. KỆ SẮT V LỖ (THÉP V LỖ) ĐÔI CÓ BÁNH XE

Dài 2.4m – Rộng 0.6m – Cao 1m – 3 tầng

– V 4cm x 6cm, dày 2mm : 11.6m x 33.000 = 383.000

(2.4m x 2 cây, 0.8m x 6 cây, 0.6m x 3 cây)

– Mâm 60×120 : 9 cái x 200.000 = 1.800.000

– Bát : 50 cái x 1.000 = 48.000

(1 góc lắp 2 bát. Tổng 1 tầng là 12 bát. Tầng gắn bánh xe là 14 bát)

– Ốc 12mm : 134 con x 500 = 67.000

(4 góc bìa thì 1 góc 6 ốc, 2 góc giữa 1 góc 4 ốc. Tổng 1 tầng là 32 ốc. Tầng gắn bánh xe là 38 ốc)

– Ốc 20mm : 24 con x 1.000 = 24.000

(1 góc giữa lắp 1 ốc để nối “mâm – trụ – mâm”. Tổng 1 tầng là 2 ốc. Mỗi bánh xe là 3 ốc, tổng tầng gắn bánh xe là 18 ốc)

– Bánh xe 12cm : 1.5 bộ x 280.000 = 420.000

(1 bộ gồm 4 bánh xe)

Tổng chi phí vật tư : 2.742.000


8. KHUNG SẮT V LỖ (THÉP V LỖ) TRỒNG RAU SẠCH

Dài 1.3m – Rộng 0.65m – Cao 1.2m – 3 tầng

– V 4cm x 6cm, dày 2mm : 17.8m x 33.000 = 588.000

(1.3m x 6 cây, 1.2m x 4 cây, 0.65m x 6 cây)

– Bát : 24 cái x 1.000 = 24.000

(1 góc lắp 2 bát. Tổng 1 tầng là 8 bát)

– Ốc 12mm : 84 con x 500 = 42.000

(4 góc bìa thì 1 góc 7 ốc. Tổng 1 tầng là 28 ốc)

– Chân nhựa 4×6 : 4 cái x 2.500 = 10.000

Tổng chi phí vật tư : 664.000