Sắt V lỗ Anh Khoa kinh doanh 3 mặt hàng chính sau :

1. Sắt V lỗ đa năng

– V 1cm x 3cm

– V 3cm x 3cm

– V 3cm x 5cm

– V 4cm x 4cm

– V 4cm x 6cm

– V 4cm x 8cm

– La 6cm

– Ốc

– Bát

– Chân nhựa

– Bánh xe cao su

 

2. Mâm sắt V lỗ

– 30cm x 60cm

– 30cm x 80cm

– 30cm x 100cm

– 30cm x 120cm

– 30cm x 150cm


– 40cm x 60cm

– 40cm x 80cm

– 40cm x 100cm

– 40cm x 120cm

– 40cm x 150cm


– 50cm x 80cm

– 50cm x 100cm

– 50cm x 120cm

– 50cm x 150cm


– 60cm x 100cm

– 60cm x 120cm

– 60cm x 150cm

Tham khảo mẫu kệ sắt V lỗ Anh Khoa

(Tham khảo mẫu kệ thép V lỗ Anh Khoa)


Video giới thiệu sản phẩm Sắt V lỗ Anh Khoa

(Video giới thiệu sản phẩm Thép V lỗ Anh Khoa)

 

3. Kệ siêu thị

Xuất xứ : Việt Nam