1. Cách thức đặt hàng :

– Quý khách có thể đặt hàng qua email & điện thoại.

– Sau khi chúng tôi nhận đơn hàng sẽ báo giá theo yêu cầu của Quý khách.

– Nếu Quý khách đồng ý với báo giá thì Quý khách cần tiến hành theo các bước trong Thanh toán.

– Sau khi chúng tôi nhận được kết quả khi Quý khách thực hiện theo Thanh toán.

Chúng tôi sẽ thông báo tới Quý khách bằng email & điện thoại.

 

2. Cách thức giao & nhận hàng :

– Đúng ngày hẹn giao hàng, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách để Quý khách sắp xếp nhận hàng.

– Sau khi nhận hàng, Quý khách kiểm tra số lượng, chủng loại hàng hóa.

– Sau khi Quý khách xác nhận đúng & đủ đơn hàng, Quý khách cần tiến hành các bước còn lại trong Thanh toán.