Sắt V lỗ Anh Khoa kinh doanh 3 mặt hàng chính sau :

1. Sắt V lỗ đa năng (Thép V lỗ đa năng)
– V 1cm x 3cm
– V 3cm x 3cm
– V 3cm x 5cm
– V 4cm x 4cm
– V 4cm x 6cm
– V 4cm x 8cm
– La 6cm
– Ốc
– Bát
– Chân nhựa
– Bánh xe cao su

2. Mâm sắt V lỗ (Mâm thép V lỗ)
– 30cm x 60cm

– 30cm x 80cm
– 30cm x 100cm
– 30cm x 120cm
– 30cm x 150cm


– 40cm x 60cm
– 40cm x 80cm
– 40cm x 100cm
– 40cm x 120cm
– 40cm x 150cm


– 50cm x 80cm
– 50cm x 100cm
– 50cm x 120cm
– 50cm x 150cm


– 60cm x 100cm
– 60cm x 120cm
– 60cm x 150cm

Tham khảo mẫu kệ sắt V lỗ Anh Khoa

(Tham khảo mẫu kệ thép V lỗ Anh Khoa)


Video giới thiệu sản phẩm Sắt V lỗ Anh Khoa

(Video giới thiệu sản phẩm Thép V lỗ Anh Khoa)

3. Kệ siêu thị
Xuất xứ : Việt Nam