1. Cách thức đặt hàng : – Quý khách có thể đặt hàng qua email & điện thoại. – Sau khi chúng tôi nhận đơn hàng sẽ báo giá theo yêu cầu của Quý khách. – Nếu Quý khách đồng ý với báo giá thì Quý khách cần tiến hành theo các bước trong Thanh toán. – Sau khi chúng tôi nhận được kết quả khi Quý khách thực hiện theo Thanh toán. Chúng tôi sẽ thông báo tới Quý khách bằng email & điện thoại. 2. Cách thức giao & nhận hàng : – Đúng ngày hẹn giao hàng, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách để Quý khách sắp xếp nhận hàng. – Sau khi nhận hàng, Quý khách kiểm tra số lượng, chủng loại hàng hóa. – Sau khi Quý khách xác nhận đúng & đủ đơn hàng, Quý khách cần tiến hành các bước còn lại trong Thanh toán.