Cách thức vận chuyển

* Khoảng cách vận chuyển sẽ được tính theo Google maps. Điểm xuất phát là Sắt V lỗ Anh Khoa (Kệ sắt V lỗ Anh Khoa), điểm đến là địa chỉ của Quý khách hàng cung cấp.

—————————————————————————————————-

1. Đối với Kệ siêu thị

A. Vận chuyển trong TPHCM

* Khoảng cách dưới 10km

– Đơn hàng trên 5 triệu thì Quý khách sẽ được miễn phí vận chuyển.

– Đơn hàng dưới 5 triệu thì giá vận chuyển là 20.000đ/km

* Khoảng cách dưới 20km :

– Đơn hàng trên 10 triệu thì Quý khách sẽ được miễn phí vận chuyển.

– Đơn hàng dưới 10 triệu thì giá vận chuyển là 15.000đ/km

* Khoảng cách dưới 30km

– Đơn hàng trên 20 triệu thì Quý khách sẽ được miễn phí vận chuyển.

– Đơn hàng dưới 20 triệu thì giá vận chuyển là 10.000đ/km

B. Vận chuyển ngoài TPHCM

– Tùy từng đơn hàng, tùy thoản thuận mà Quý khách sẽ chịu phí vận chuyển hoặc Sắt V lỗ Anh Khoa sẽ hỗ trợ vận chuyển.

—————————————————————————————————-

2. Đối với Sắt V lỗ (Thép V lỗ)

A. Vận chuyển trong TPHCM

* Khoảng cách dưới 10km

– Đơn hàng trên 2.5 triệu thì Quý khách sẽ được miễn phí vận chuyển.

– Đơn hàng dưới 2.5 triệu thì giá vận chuyển là 20.000đ/km

* Khoảng cách dưới 20km

– Đơn hàng trên 5 triệu thì Quý khách sẽ được miễn phí vận chuyển.

– Đơn hàng dưới 5 triệu thì giá vận chuyển là 15.000đ/km

* Khoảng cách dưới 30km

– Đơn hàng trên 10 triệu thì Quý khách sẽ được miễn phí vận chuyển.

– Đơn hàng dưới 10 triệu thì giá vận chuyển là 10.000đ/km

B. Vận chuyển ngoài TPHCM

– Tùy từng đơn hàng, tùy thoản thuận mà Quý khách sẽ chịu phí vận chuyển hoặc Sắt V lỗ Anh Khoa sẽ hỗ trợ vận chuyển.

—————————————————————————————————-

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Sắt V lỗ Anh Khoa (Kệ sắt V lỗ Anh Khoa)

—————————————————————————————————-