SẮT V LỖ ĐA NĂNG


 

01. Sắt V lỗ 3cm x 3cm

(đo thực tế là 2.6cm x 2.6cm)

 

+ Dày 1.5mm : 16.000đ/m (khổ 2m, 2.4m, 3m)

+ Dày 2.0mm : 22.000đ/m (khổ 3m)


 

02. Sắt V lỗ 4cm x 4cm

(đo thực tế là 3.6cm x 3.6cm)

 

+ Dày 1.5mm : 21.000đ/m (khổ 2m, 2.4m, 3m)

+ Dày 2.0mm : 28.000đ/m (khổ 3m)


 

03. Sắt V lỗ 3cm x 5cm

(đo thực tế là 2.6cm x 4.6cm)

 

+ Dày 1.5mm : 21.000đ/m (khổ 2m, 2.4m, 3m)

+ Dày 2.0mm : 28.000đ/m (khổ 3m)


 

04. Sắt V lỗ 4cm x 6cm

(đo thực tế là 3.6cm x 5.6cm)

 

+ Dày 2.0mm : 32.000đ/m (khổ 2m, 2.4m, 3m)


 

05. Sắt V lỗ 4cm x 8cm

(đo thực tế là 3.6cm x 7.6cm)

 

Dày 2.2mm : 70.000đ/m (khổ 2m, 2.4m, 3m)


 

06. Sắt V lỗ 3cm x 1cm

 

Dày 1.5mm : 15.000đ/m (khổ 3m)


 

07. Sắt La lỗ 6cm

(đo thực tế là 5.2cm)

 

Dày 1.5mm : 16.000đ/m (khổ 3m)


 

Sắt V lỗ (Thép V lỗ) đã sơn màu xám. Ngoài ra còn có thêm màu đen, cam, trắng, xanh. Giá cao hơn 20% so với màu xám

Bán sỉ & lẻ

Giá trên chưa bao gồm thuế. Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết.