KỆ SẮT V LỖ KHÔNG ỐC BÁT


1. KỆ SẮT V LỖ ĐA NĂNG ANH KHOA

Toàn bộ kệ màu đen, chân nhựa màu trắng

 

11. Sắt V lỗ 3.3cm x 3.3cm

+ Dày 1.2mm : 30.000đ/m

12. Mâm sắt dày 0.6mm

+ Dài 0.3m x 1m, 1 sóng : 105.000đ/cái

+ Dài 0.3m x 1.2m, 1 sóng : 118.000đ/cái

+ Dài 0.4m x 0.6m, 2 sóng : 97.000đ/cái

+ Dài 0.4m x 0.8m, 2 sóng : 115.000đ/cái

+ Dài 0.4m x 1m, 2 sóng : 121.000đ/cái

+ Dài 0.4m x 1.2m, 2 sóng : 140.000đ/cái

13. Bát nối sắt V lỗ

+ Dày 1.5mm : 6.000đ/cái

14. Bean đỡ mâm

+ Dày 1.2mm : 24.000đ/m


2. KỆ SẮT V LỖ ĐA NĂNG VINATECH

Toàn bộ kệ màu đen, chân nhựa màu trắng

 

21. Sắt V lỗ 3.3cm x 3.3cm

+ Dày 1.2mm : 33.000đ/m

22. Mâm sắt dày 0.4mm

+ Dài 0.4m x 1m, 4 sóng : 102.000đ/cái

+ Dài 0.4m x 1.2m, 4 sóng : 134.000đ/cái

+ Dài 0.5m x 1m, 5 sóng : 139.000đ/cái

+ Dài 0.5m x 1.2m, 5 sóng : 165.000đ/cái

23. Bát nối sắt V lỗ

+ Dày 1mm : 4.000đ/cái

24. Bean đỡ mâm

+ Dày 1.2mm : 34.000đ/m


Bán sỉ & lẻ

Giá trên chưa bao gồm thuế. Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết.