BẢNG GIÁ SẮT V LỖ ĐA NĂNG

(THÉP V LỖ ĐA NĂNG)

Áp dụng từ ngày 13/05/2021


01. Sắt V lỗ (Thép V lỗ)

V 3cm x 3cm

(đo thực tế là 2.6cm x 2.6cm)

+ Dày 1.5mm : 16.000đ/m (khổ 2m, 2.4m, 3m)
+ Dày 2.0mm : 25.000đ/m (khổ 3m)


02. Sắt V lỗ (Thép V lỗ)

V 4cm x 4cm

(đo thực tế là 3.6cm x 3.6cm)

+ Dày 1.5mm : 22.000đ/m (khổ 2m, 2.4m, 3m)
+ Dày 2.0mm : 31.000đ/m (khổ 3m)


03. Sắt V lỗ (Thép V lỗ)

V 3cm x 5cm

(đo thực tế là 2.6cm x 4.6cm)

+ Dày 1.5mm : 22.000đ/m (khổ 2m, 2.4m, 3m)
+ Dày 2.0mm : 31.000đ/m (khổ 3m)


04. Sắt V lỗ (Thép V lỗ)

V 4cm x 6cm

(đo thực tế là 3.6cm x 5.6cm)

+ Dày 1.8mm : 34.000đ/m (khổ 2m, 2.4m, 3m)
+ Dày 2.0mm : 36.000đ/m (khổ 3m)


05. Sắt V lỗ (Thép V lỗ)

V 4cm x 8cm

(đo thực tế là 3.6cm x 7.6cm)

Dày 2.2mm : 60.000đ/m (khổ 2m, 2.4m, 3m)


06. Sắt V lỗ (Thép V lỗ)

V 3cm x 1cm

Dày 1.5mm : 13.000đ/m (khổ 3m)


07. Sắt V lỗ (Thép V lỗ)

La 6cm

(đo thực tế là 5.2cm)

Dày 1.5mm : 16.000đ/m (khổ 3m)


08. Bát sắt (ke) : 1.000đ/cái


09. Ốc 8mm
+ Dài 12mm : 500đ/con

+ Dài 20mm : 1.000đ/con


10. Chân nhựa Sắt V lỗ (Thép V lỗ)
+ V 3cm x 3cm : 2.500đ/cái
+ V 4cm x 4cm : 2.500đ/cái
+ V 3cm x 5cm : 2.500đ/cái

+ V 4cm x 6cm : 2.500đ/cái


11. Bánh xe
+ Loại 7cm : 150.000đ/bộ
+ Loại 10cm : 200.000đ/bộ
+ Loại 12cm : 300.000đ/bộ

Một bộ bánh xe gồm 4 cái. Bánh xe cao su, màu đen, xoay được & có khóa bánh.


12. Mâm Sắt V lỗ (Thép V lỗ) 30cm

(dày 0.8mm – 1 sóng đỡ chịu lực)

1. Rộng 30cm x Dài 60cm : 70.000đ/cái
2. Rộng 30cm x Dài 80cm : 84.000đ/cái

3. Rộng 30cm x Dài 100cm : 96.000đ/cái
4. Rộng 30cm x Dài 120cm : 112.000đ/cái
5. Rộng 30cm x Dài 150cm : 168.000đ/cái13. Mâm Sắt V lỗ (Thép V lỗ) 40cm

(dày 0.8mm – 1 sóng đỡ chịu lực)

1. Rộng 40cm x Dài 60cm : 87.000đ/cái
2. Rộng 40cm x Dài 80cm : 103.000đ/cái
3. Rộng 40cm x Dài 100cm : 115.000đ/cái
4. Rộng 40cm x Dài 120cm : 133.000đ/cái
5. Rộng 40cm x Dài 150cm : 188.000đ/cái14. Mâm Sắt V lỗ (Thép V lỗ) 50cm

(dày 0.8mm – 1 sóng đỡ chịu lực)

1. Rộng 50cm x Dài 80cm : 115.000đ/cái
2. Rộng 50cm x Dài 100cm : 133.000đ/cái
3. Rộng 50cm x Dài 120cm : 173.000đ/cái
4. Rộng 50cm x Dài 150cm : 222.000đ/cái

(dày 0.8mm – 2 sóng đỡ chịu lực)

5. Rộng 50cm x Dài 80cm : 155.000đ/cái
6. Rộng 50cm x Dài 100cm : 173.000đ/cái
7. Rộng 50cm x Dài 120cm : 213.000đ/cái
8. Rộng 50cm x Dài 150cm : 262.000đ/cái15. Mâm Sắt V lỗ (Thép V lỗ) 60cm

(dày 0.8mm – 2 sóng đỡ chịu lực)

1. Rộng 60cm x Dài 100cm : 178.000đ/cái
2. Rộng 60cm x Dài 120cm : 220.000đ/cái
3. Rộng 60cm x Dài 150cm : 278.000đ/cái


16. Dao cắt Sắt V lỗ (Thép V lỗ) : 3.000.000đ/cây


Sắt V lỗ (Thép V lỗ) & mâm sắt (mâm thép) đã sơn màu xám. Ngoài ra còn có thêm màu đen, cam, trắng, xanh. Giá cao hơn 20% so với màu xám

Bán sỉ & lẻ

Giá trên chưa bao gồm thuế. Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết.