BẢNG GIÁ KỆ SIÊU THỊ

Áp dụng từ ngày …/…/…

————————————————————

I. Kệ siêu thị đơn

01. Kệ dài 0.9m, cao 1.2m, 4 tầng

1 mâm 0.45m, 3 mâm 0.3m

1.490.000đ/cái

02. Kệ dài 0.9m, cao 1.5m, 4 tầng

1 mâm 0.45m, 3 mâm 0.3m

1.560.000đ/cái

03. Kệ dài 0.9m, cao 1.5m, 5 tầng

1 mâm 0.45m, 4 mâm 0.3m

1.720.000đ/cái

04. Kệ dài 0.9m, cao 1.8m, 5 tầng

1 mâm 0.45m, 4 mâm 0.3m

1.880.000đ/cái

05. Kệ dài 1.2m, cao 1.2m, 4 tầng

1 mâm 0.45m, 3 mâm 0.3m

1.720.000đ/cái

06. Kệ dài 1.2m, cao 1.5m, 4 tầng

1 mâm 0.45m, 3 mâm 0.3m

1.800.000đ/cái

07. Kệ dài 1.2m, cao 1.5m, 5 tầng

1 mâm 0.45m, 4 mâm 0.3m

2.120.000đ/cái

08. Kệ dài 1.2m, cao 1.8m, 5 tầng

1 mâm 0.45m, 4 mâm 0.3m

2.270.000đ/cái

————————————————————

II. Kê siêu thị đôi

01. Kệ dài 0.9m, cao 1.2m, 8 tầng

2 mâm 0.45m, 6 mâm 0.3m

2.310.000đ/cái

02. Kệ dài 0.9m, cao 1.5m, 8 tầng

2 mâm 0.45m, 6 mâm 0.3m

2.550.000đ/cái

03. Kệ dài 0.9m, cao 1.5m, 10 tầng

2 mâm 0.45m, 8 mâm 0.3m

2.810.000đ/cái

04. Kệ dài 0.9m, cao 1.8m, 10 tầng

2 mâm 0.45m, 8 mâm 0.3m

2.970.000đ/cái

05. Kệ dài 1.2m, cao 1.2m, 8 tầng

2 mâm 0.45m, 6 mâm 0.3m

2.740.000đ/cái

06. Kệ dài 1.2m, cao 1.5m, 8 tầng

2 mâm 0.45m, 6 mâm 0.3m

2.910.000đ/cái

07. Kệ dài 1.2m, cao 1.5m, 10 tầng

2 mâm 0.45m, 8 mâm 0.3m

3.210.000đ/cái

08. Kệ dài 1.2m, cao 1.8m, 10 tầng

2 mâm 0.45m, 8 mâm 0.3m

3.410.000đ/cái

————————————————————

III. Mâm & bát

01. Mâm dài 0.9m, rộng 0.3m

160.000đ/cái

02. Mâm dài 0.9m, rộng 0.45m

210.000đ/cái

03. Mâm dài 1.2m, rộng 0.3m

180.000đ/cái

04. Mâm dài 1.2m, rộng 0.45m

260.000đ/cái

05. Bát cho mâm 0.3m

50.000đ/cái

06. Bát cho mâm 0.45m

60.000đ/cái

————————————————————

Bán sỉ & lẻ.

Giá trên chưa bao gồm thuế. Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết.