BẢNG GIÁ GIẤY DÁN TƯỜNG

Áp dụng từ ngày …/…/20…

————————————————————

I.

————————————————————

II.

————————————————————

III.

————————————————————

Bán sỉ & lẻ.

Giá trên chưa bao gồm thuế. Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết.