Website

www.satvloanhkhoa.com

www.satvlo.biz

www.satvlo.vn

Hình mẫu sắt V lỗ (thép V lỗ)

1. Sắt V lỗ (Thép V lỗ)

3cm x 3cm

2. Sắt V lỗ (Thép V lỗ)

4cm x 4cm

3. Sắt V lỗ (Thép V lỗ)

3cm x 5cm

4. Sắt V lỗ (Thép V lỗ)

4cm x 6cm

5. Sắt V lỗ (Thép V lỗ)

4cm x 8cm

6. Mâm sắt (Mâm thép), dày 0.8mm

7. Phụ kiện : chân nhựa, ốc, bát, la 3cm, V 3cm x 1cm, la 6cm

8. Phụ kiện : bánh xe 7cm, 10cm, 12cm

Hình Sắt V lỗ (Thép V lỗ) từ trái qua : V 4×8, V 4×6, V 4×4, V 3×5, V 3×3

9. Dao cắt Sắt V lỗ (Thép V lỗ)

Album kệ sắt V lỗ Anh Khoa (kệ thép V lỗ Anh Khoa)

 

 

 

Kênh youtube Sắt V lỗ Anh Khoa (Thép V lỗ Anh Khoa)