BẢNG GIÁ SẮT V LỖ ĐA NĂNG

BẢNG GIÁ SẮT V LỖ ĐA NĂNG

(BẢNG GIÁ THÉP V LỖ ĐA NĂNG)

Áp dụng từ ngày 01/12/2018

————————————————————

01. Sắt V lỗ (Thép V lỗ)

V 3cm x 3cm


+ Dày 1.5mm : 17.000đ/m

+ Dày 2.0mm : 22.000đ/m

(Dày 1.5mm khổ 2m, 2.4m, 3m – Dày 2mm khổ 3m)02. Sắt V lỗ (Thép V lỗ)

V 4cm x 4cm


+ Dày 1.5mm : 22.000đ/m
+ Dày 2.0mm : 30.000đ/m

(Dày 1.5mm khổ 2m, 2.4m, 3m – Dày 2mm khổ 3m)03. Sắt V lỗ (Thép V lỗ)

V 3cm x 5cm


+ Dày 1.5mm : 22.000đ/m
+ Dày 2.0mm : 30.000đ/m

(Dày 1.5mm khổ 2m, 2.4m, 3m – Dày 2mm khổ 3m)

 

04. Sắt V lỗ (Thép V lỗ)

V 4cm x 6cm


+ Dày 1.8mm : 33.000đ/m
+ Dày 2.0mm : 37.000đ/m

(Dày 1.8mm khổ 2m, 2.4m, 3m – Dày 2mm khổ 3m)

 

05. Sắt V lỗ (Thép V lỗ)

V 4cm x 8cm


Dày 2.2mm : 57.000đ/m

(Khổ 3m)

 

06. Sắt V lỗ (Thép V lỗ)

V 3cm x 1cm


Dày 1.5mm : 15.000đ/m

(Khổ 3m)

 

07. Sắt V lỗ (Thép V lỗ)

La 6cm


Dày 1.5mm : 17.000đ/m

(Khổ 3m)

————————————————————

08. Bát sắt (ke) : 1.000đ/cái

 

09. Ốc 8mm
+ Dài 12mm : 500đ/con

+ Dài 20mm : 1.000đ/con


10. Chân nhựa Sắt V lỗ (Thép V lỗ)
+ V 3cm x 3cm : 2.500đ/cái
+ V 4cm x 4cm : 2.500đ/cái
+ V 3cm x 5cm : 2.500đ/cái

+ V 4cm x 6cm : 2.500đ/cái

 

11. Bánh xe
+ Loại 7cm : 150.000đ/bộ
+ Loại 10cm : 200.000đ/bộ
+ Loại 12cm : 280.000đ/bộ

 

Một bộ bánh xe gồm 4 cái. Bánh xe cao su, màu đen, xoay được & có khóa bánh.

————————————————————

12. Mâm Sắt V lỗ (Thép V lỗ30cm

(dày 0.8mm – 1 sóng đỡ chịu lực)

 

1. Rộng 30cm x Dài 60cm : 70.000đ/cái
2. Rộng 30cm x Dài 80cm : 80.000đ/cái

3. Rộng 30cm x Dài 100cm : 90.000đ/cái
4. Rộng 30cm x Dài 120cm : 120.000đ/cái
5. Rộng 30cm x Dài 150cm : 170.000đ/cái13. Mâm Sắt V lỗ (Thép V lỗ40cm

(dày 0.8mm – 1 sóng đỡ chịu lực)

 

1. Rộng 40cm x Dài 60cm : 80.000đ/cái
2. Rộng 40cm x Dài 80cm : 100.000đ/cái
3. Rộng 40cm x Dài 100cm : 120.000đ/cái
4. Rộng 40cm x Dài 120cm : 140.000đ/cái
5. Rộng 40cm x Dài 150cm : 190.000đ/cái14. Mâm Sắt V lỗ (Thép V lỗ) 50cm

(dày 0.8mm – 1 sóng đỡ chịu lực)

 

1. Rộng 50cm x Dài 80cm : 120.000đ/cái
2. Rộng 50cm x Dài 100cm : 140.000đ/cái
3. Rộng 50cm x Dài 120cm : 170.000đ/cái
4. Rộng 50cm x Dài 150cm : 220.000đ/cái15. Mâm Sắt V lỗ (Thép V lỗ) 60cm

(dày 0.8mm – 2 sóng đỡ chịu lực)

 

1. Rộng 60cm x Dài 100cm : 190.000đ/cái
2. Rộng 60cm x Dài 120cm : 220.000đ/cái
3. Rộng 60cm x Dài 150cm : 280.000đ/cái

 

16. Dao cắt Sắt V lỗ (Thép V lỗ) : 3.000.000đ/cây

————————————————————

Bán sỉ & lẻ.

Giá trên chưa bao gồm thuế. Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết.

Trả lời