Website

www.satvloanhkhoa.com

www.satvlo.biz

www.satvlo.vn

Hình mẫu sắt V lỗ

1. Sắt V lỗ 3cm x 3cm

2. Sắt V lỗ 4cm x 4cm

3. Sắt V lỗ 3cm x 5cm

4. Sắt V lỗ 4cm x 6cm

5. Sắt V lỗ 4cm x 8cm

6. Mâm sắt, dày 0.8mm

7. Phụ kiện : chân nhựa, ốc, bát, la 3cm, V 3cm x 1cm, la 6cm

8. Phụ kiện : bánh xe 7cm, 10cm, 12cm

Hình sắt V lỗ từ trái qua : V 4×8, V 4×6, V 4×4, V 3×5, V 3×3

9. Dao cắt sắt

Album kệ sắt V lỗ

Video giới thiệu Cửa hàng Anh Khoa

Video giới thiệu Sắt V lỗ đa năng

Video cảm nhận khách hàng

Hướng dẫn lắp đặt