BẢNG GIÁ KỆ SIÊU THỊ

Áp dụng từ ngày 01/01/2019

————————————————————

I. Kệ siêu thị đơn

01. Kệ dài 0.9m, cao 1.2m, 4 tầng

1 mâm 0.45m, 3 mâm 0.3m

1.330.000đ/cái

02. Kệ dài 0.9m, cao 1.5m, 4 tầng

1 mâm 0.45m, 3 mâm 0.3m

1.400.000đ/cái

03. Kệ dài 0.9m, cao 1.5m, 5 tầng

1 mâm 0.45m, 4 mâm 0.3m

1.540.000đ/cái

04. Kệ dài 0.9m, cao 1.8m, 5 tầng

1 mâm 0.45m, 4 mâm 0.3m

1.680.000đ/cái

05. Kệ dài 1.2m, cao 1.2m, 4 tầng

1 mâm 0.45m, 3 mâm 0.3m

1.540.000đ/cái

06. Kệ dài 1.2m, cao 1.5m, 4 tầng

1 mâm 0.45m, 3 mâm 0.3m

1.610.000đ/cái

07. Kệ dài 1.2m, cao 1.5m, 5 tầng

1 mâm 0.45m, 4 mâm 0.3m

1.890.000đ/cái

08. Kệ dài 1.2m, cao 1.8m, 5 tầng

1 mâm 0.45m, 4 mâm 0.3m

2.030.000đ/cái

————————————————————

II. Kê siêu thị đôi

01. Kệ dài 0.9m, cao 1.2m, 8 tầng

2 mâm 0.45m, 6 mâm 0.3m

2.060.000đ/cái

02. Kệ dài 0.9m, cao 1.5m, 8 tầng

2 mâm 0.45m, 6 mâm 0.3m

2.290.000đ/cái

03. Kệ dài 0.9m, cao 1.5m, 10 tầng

2 mâm 0.45m, 8 mâm 0.3m

2.520.000đ/cái

04. Kệ dài 0.9m, cao 1.8m, 10 tầng

2 mâm 0.45m, 8 mâm 0.3m

2.660.000đ/cái

05. Kệ dài 1.2m, cao 1.2m, 8 tầng

2 mâm 0.45m, 6 mâm 0.3m

2.450.000đ/cái

06. Kệ dài 1.2m, cao 1.5m, 8 tầng

2 mâm 0.45m, 6 mâm 0.3m

2.610.000đ/cái

07. Kệ dài 1.2m, cao 1.5m, 10 tầng

2 mâm 0.45m, 8 mâm 0.3m

2.870.000đ/cái

08. Kệ dài 1.2m, cao 1.8m, 10 tầng

2 mâm 0.45m, 8 mâm 0.3m

3.060.000đ/cái

————————————————————

III. Mâm & bát

01. Mâm dài 0.9m, rộng 0.3m

140.000đ/cái

02. Mâm dài 0.9m, rộng 0.45m

190.000đ/cái

03. Mâm dài 1.2m, rộng 0.3m

170.000đ/cái

04. Mâm dài 1.2m, rộng 0.45m

230.000đ/cái

05. Bát cho mâm 0.3m

40.000đ/cái

06. Bát cho mâm 0.45m

50.000đ/cái

————————————————————

Bán sỉ & lẻ.

Giá trên chưa bao gồm thuế. Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết.